Uitvaart

Een uitvaart kunnen we indelen in een aantal varianten. Er kan gekozen worden voor een begrafenis of een crematie. Meer informatie hierover vindt u onder de betreffende kopjes.

Tevens is er de keuze voor een kerkelijke of een niet kerkelijke uitvaart. Op deze 2 varianten zullen we hier ingaan.

Wat gebeurt er bij een kerkelijke uitvaart?

Op de dag van de uitvaart zal de overledene in een gesloten kist in de kerk van uw keuze worden geplaatst. Er vindt een kerkdienst ter nagedachtenis aan de overledene plaats. Hierbij kunnen in beperkte mate en afhankelijk van de voorganger, gedichten e.d. worden uitgesproken. Na deze plechtigheid zal de uitvaart worden voortgezet op de begraafplaats of in het crematorium.

Voorafgaand aan de kerkelijke uitvaart kan er afscheid genomen worden van uw overleden dierbare. Dit kan direct voor de kerkelijke plechtigheid, maar natuurlijk ook de dag ervoor. Bij een rooms-katholieke uitvaart bestaat er de mogelijkheid voor een avondwake.

Wat gebeurt er bij een niet kerkelijke uitvaart?

Bij een niet kerkelijke uitvaart is er ook de mogelijkheid om de dag voor de uitvaart een condoleance te hebben. Hier gaat geen vorm van dienst aan vooraf. Op de dag van de uitvaart verzamelt men meestal in het rouwcentrum, direct op de begraafplaats of in het crematorium.

Het is gebruikelijk dat daar dan nog een vorm van afscheidsceremonie plaatsvindt. Dit kan door een persoonlijk woord, een gedicht en natuurlijk ook door het draaien van muziek. Dit persoonlijke woord of gedicht wordt meestal voorgedragen door de nabestaanden. Kunt of wilt u dit niet zelf, dan kan er gekozen worden om een ritueelbegeleider in te schakelen. De ritueelbegeleider kan, in overleg met u, de afscheidsceremonie vormgeven.

Na deze plechtigheid zal de overledene worden begraven of gecremeerd. Vervolgens wordt er vaak voor gekozen om nog een condoleance te houden in het uitvaartcentrum of in het crematorium.