Begrafenis

Bij een begrafenis…..

Bij een begrafenis vindt het laatste gedeelte van de uitvaart buiten op de begraafplaats plaats. Bij het graf wordt meestal nog een afscheidswoordje gehouden of gebeden. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor een afscheidslied. U kunt vooraf met de uitvaarleidster bespreken wat er gebeurt met de kist. Er zijn eigenlijk drie keuzes:

  • de kist blijft boven de grond staan
  • de kist daalt tot maaiveld niveau ( bovenkant van de kist ongeveer gelijk met het grondniveau)
  • de kist daalt helemaal in het graf.

De keuze is uiteraard helemaal aan u en/of uw nabestaanden.

Wat gebeurt er met de bloemen na een begrafenis?

De bloemen liggen tijdens de begraafplechtigheid om het graf heen. Na de plechtigheid, en pas als iedereen weg is, zal het graf gesloten worden. De bloemen worden boven op het gesloten graf gelegd.

De nabestaanden maken vaak een keuze wat ze willen doen met de kaarten en linten. Vaak wordt ervoor gekozen om de kaarten en de linten, na de begrafenis, van de bloemen af te laten halen om ze mee naar huis te kunnen nemen. Dit als een fysieke “herinnering” aan de begrafenis.

Wanneer kan ik een monument plaatsen?

Alvoorens er een monument geplaatst kan worden, komen er een aantal zaken aan de orde. U kunt contact opnemen met de uitvaartleidster voor advies over steenhouwer of u kunt er zelf een benaderen. Meestal volgen er een of meerdere gesprekken alvorens het monument daadwerkelijk kan worden gemaakt. Vervolgens zitten er tussen het uitzoeken van het monument en de productie ervan weer een aantal weken. De steenhouwer zal in deze tijd zorgen voor een vergunning voor het plaatsen van het monument. Zodra het monument dan gereed is kan het geplaatst worden. Tussen het moment van de uitvaart en het plaatsten van het monument zal gemiddeld 2 tot 3 maanden zitten. Indien u wenst kunt u er ook voor kiezen om in deze tijd een tijdelijk monument te laten plaatsen. Dit monument is meestal al klaar op de dag van de uitvaart. Dit voorkomt dat het graf een aantal maanden “naamloos” is.

Wanneer kan ik het graf bezoeken?

U kunt het graf, tijdens openingstijden van de begraafplaats, altijd bezoeken. Dit kan al vanaf de dag van de begrafenis. Wij adviseren u wel om te wachten tot het graf gesloten is. Dit is meestal binnen een aantal uur, maar onder normale omstandigheden, in ieder geval op de dag van de begrafenis zelf.

Wat zijn de voordelen van een begrafenis?

  • De meeste mensen hebben het gevoel dat ze na de begrafenis een plekje hebben om heen te gaan.
  • Iedereen die behoefte heeft het graf te bezoeken kan dit doen.
  • Een begraafplaats is een plaats waar je in alle rust bij je dierbare overledene kan zijn.